P.C. Rettigs fabrik i Gävle (riven)

Byggnaden uppförd 1896. Efter tobaksmonopolets införande blev det senare Bröderna Bellanders textilfabrik som tillverkade "björnkläderna". Huset revs 1961.

Bildkopplingar
Rettig & Co, P.C., Gävle