Priskurant frän Strengbergs filial i Köpenhamn.Bildkopplingar
Strengberg, Ph.U., & C:o