Ph. U. Strengberg & Co I Härnösand i början av 1900-talet.Bildkopplingar
Strengberg, Ph.U., & C:o