Faktura från Cigarrfabriken Phoenix 1907Bildkopplingar
Cigarrfabriken Phoenix, Göteborg