Faktura från Paul Olsén 1906Bildkopplingar
Olséns, Paul Snus- och Tobaksfabriker