Rex cigarr-cigarrett

Cigarrcigarrett sannolikt tillverkad av Fick & Co i Stockholm.