Hamburger Cigarrfabrik, priskurant från 1911Bildkopplingar
Hamburgercigarrfabriken, Knut Ljunglöf j:r