Tobaksfabriken Göta

Brev från tobaksfabriken Göta i Lerum

Bildkopplingar
Tobaksfabriksaktiebolaget "Göta"