Plakett från P.C. Rettig & Co. i GävleBildkopplingar
Rettig & Co, P.C., Gävle