Eric Mellgren & Son

Fabriken vid Östra Hamngatan 4, Göteborg

Bildkopplingar
Mellgren & Son