W.M Hellgren & co.

Vy över fabriken och bostäder på Götgatan-Åsögatan

Bildkopplingar
Hellgren, W:m & C:o