Perfekt

Svensk cigarill från Svenska Tobaksmonopolet.

Bildkopplingar
Perfekt, N:r 218