Tobak, tidning utgiven av Svenska Tobaksmonopolet 1946-1960Bildkopplingar
Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)