Tollander & Klärich

Cigarrettfabrik i Södertälje där Tollander & Klärich tillverkade den poplulära Commerce.

Bildkopplingar
Tollander & Klärich