W:m Hellgrens

Till höger syns W:m Hellgrens paviljong för cigarrtillverkning vid 1897 års utställning i Stockholm.

Bildkopplingar
Hellgren, W:m & C:o