Cigarrettfabriken Orient

Byggdes 1906-1907 för Orient.
Åsögatan 44 (nuv. 142).
Blev landets största cigarrettfabrik.

Bildkopplingar
Orient, Cigarrettfabriken