Utställningscigarr, 1909Bildkopplingar
Konstindustri-utställningen, 1909