Jagaren

Svensk röktobak från andra världskriget.

Bildkopplingar
Jagaren, N:r 520