Standard

Cigarrett från Förenade Svenska Tobaksfabriker som fanns mellan 1913-1915.
Cigarretten tillverkades både med och utan munstycke.

Bildkopplingar
Standard