Bergman & Gösling

Askfat tillverkad för Cigarrfabriken Bergman & Gösling. Motivet är det halvt färdigbyggda Nordiska muséet vid 1897 års Stockholmsutställning.
Bergman & Gösling finns dock ej med som deltagare i utställningskatalogen.

Bildkopplingar
Bergman & Gösling