Produkter Fabriker Personer Orter Sök

Produkter:

Kungl. Flottans Röktobak, n:r 509

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Röktobak som tidigare tillverkades av P.C. Rettig & Co. i Gävle.
Tillverkades av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1922.
Hette efter 1917 endast Flottans Röktobak.
Såldes i pappask och bleckask1916 var priset 75 öre för en 50 grams bleckask.