Produkter Fabriker Personer Orter Sök

Produkter:

John Silver, n:r 474

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

I början av år 1947 anställdes mr. William C. Bethea av Svenska Tobaksmonopolet. Han hade då arbetat inom tobaksindustrin i 32 år och var framstående expert på blend-cigarretter.
Han blev den som komponerade blandningen till John Silver som började tillverkas vid cigarrettfabriken i Härnösand i april-maj 1947.

Sortimentet har senare utökats med filtervariant och rulltobak.

Under första halvåret 1952 utgjorde försäljningen av John Silver 4,2 % av den totala svenska cigarettförsäljningen.