Produkter Fabriker Personer Orter Sök

Produkter:

Regatta, n:r 516

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Tobak från Svenska Tobaksmonopolet 1939-1941.

1940 var grossistpriset 31 kronor för 20 bleckaskar á 50 gram.