Produkter Fabriker Personer Orter Sök

Produkter:

Pacific, King Size (art.nr 215)

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarett tillverkad av Svenska Tobals AB 1961-1979.
Art.nr 215