Produkter Fabriker Personer Orter Sök

Produkter:

Winner

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Svensk filtercigarett i King Size format tillverkad 1957-1974.