Produkter Fabriker Personer Orter Sök

Produkter:

Fairfax

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Svensk cigarett tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1951-1972.