Produkter Fabriker Personer Orter Sök

Produkter:

Carmen

Tillverkas av: Richard Andersson Cigarrfabr AB

6 öres cigarrcigarett från Richard Anderssons cigarrfabrik i Norrköping. Asken är av plåt med en bild av Bizets Carmen på framsidan.