Produkter Fabriker Personer Orter Sök

Produkter:

Golden Key

Tillverkas av: Tobaksfabriken Industria

Röktobak från Oscar Almborgs tobaksfabrik i Norrköping.
Priset var 40 öre 1912.