Produkter Fabriker Personer Orter Sök

Produkter:

Comtesse, N:r 496

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarett innehållande en blandning av macedonisk och turkisk tobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1926-1941.

Fanns i pappaskar om 10 st och 50 st.