Produkter Fabriker Personer Orter Sök

Produkter:

Utställningscigarr 1909 (Hellgren)

Tillverkas av: Hellgren, W:m & C:o

W:m Hellgren & Co deltog i Konstinsustriutställningen i Stockholm år 1909. Utställning var där Källhagens värdshus och Sjöhistoriskamuseet ligger idag.