Produkter Fabriker Personer Orter Sök

Produkter:

Utställningscigarr, 1897

Tillverkas av: Hellgren, W:m & C:o

Cigarr framställd för 1897 års Industriutställning på Djurgården i Stockholm. W:m Hellgren hade där en egen paviljon med cigarrtillverkning.