Produkter Fabriker Personer Orter Sök

Produkter:

Chandelupe N:o 1 (Hellgren)

Tillverkas av: Hellgren, W:m & C:o

Chandelupe kardustobak var ett mycket vanligt märke under senare delen av 1800-talet både internationellt och i Sverige. De flesta svenska större tobaksfabriker tillverkade sin Chandelupe.