Produkter Fabriker Personer Orter Sök

Produkter:

Ärligt och Godt (YstadsTobaksfabriks Intressenters AB)

Tillverkas av: Ystads Tobaksfabriks Intressenters AB. (Gamla fabriken)

Ärligt och Godt var en röktobak tillverkad av Ystads Tobaksfabrikers Intressenter AB. Den kallades i fokmun "räligt och torrt" och var ett populärt märke.