Produkter Fabriker Personer Orter Sök

Personer:

Johan Gruggel

Johan Peter Adalrik Gruggel föddes den29/11 1851 Raus, Malmöhus län.
Han var gift med Maria Sofia Olsson, f. 1851 i Karlskrona.

De hade barnen:
Karl Johan, f. 1880 i Raus
Sofia Matilda, f. 1882 i Raus
Greta Maria, f. 1887 i Raus
Nils Axel, f. 1889 i Sankt Petri förs. Malmö

Johan Gruggel ägde Cigarrfabriken Alliance i Malmö och disponent i det sammanslagna
Cigarrfabriksaktiebolaget Alliance & Skandia i Landskrona.

Han avled den 15/6 1909.

Tidningsnotis:

"För egen hand. Disponenten vid cigarrfabriken Alliance i Malmö J. Gruggel har i söndags begått själfmord genom att skjuta sig ett revolverskott genom hufvudet. Han var född 1851."

Fabrikskopplingar
Cigarrfabriksaktiebolaget Alliance
Cigarr- och Tobaksfabriks AB. Skandia