Produkter Fabriker Personer Orter Sök

Personer:

Carl Henrik Cantzler

Carl Henrik Cantzler föddes den 19/11 1791 och avled den 6/3 1861.

Han var son till hovrättsrådet Johann Friedrich Cantzler och dennes maka Marie Spalding.

Han gifte sig den 29/10 1817 med sin kusin, Sofia Magdalena Cantzler (30/3 1799, d. 17/3 1891), dotter till grosshandlaren Thomas Canzler.

De fick barnen:

Carl Fredrik August,f. 29/11 1821, d.14/8 1864,
han blev brukspatron, grosshandlare och konsul.

Henrik Wilhelm,f. 1823, d, 1907.
han blev vice konsul

Herrman Gottlieb, f. 1826, d. 1902.
Han blev disponent.

Axel Leopold, f. 19/6 1832, d. 30/6 1875
Han blev konstnär

Oscar Johan, f. 20/3 1844, d. 27/10 1921.
Han blev konstnär och den siste manlige arvingen.

Fabrikskopplingar
Cantzler & Co