Produkter Fabriker Personer Orter Sök

Personer:

Carl Adolph Werner

Carl Werner föddes föddes den 3 augusti 1804. Han utbildade sig till handelsbokhållare och efterträdde Wilhelm Hellgren som delägare i Wilhelm Hellgren & Co.

Han var gift med Gustafva Elisabeth Mathilda Cassow
f. 13/5 1817, d.13/9 1895

De hade barnen:

Fredrica Mathilda, f. 19/8 1840
Clara Elin Eugenia, f. 25/6 1851
År 1845 bodde de i kvareteret Östergötland
År 1850 bodde de i kvareteret Schönborg

År 1855 bodde de i företagets fastighet i kvarteret Bryggaren på Södermalm.

I hushållet fanns då även pigorna:
Ulla Christina Lundquist, f. 1817
Josephina Albertina XX, f. 22/5 1826
Anna-Charlotta Ramström, f. 14/9 1816Carl Adolph avled den 28/6 1856.

Fabrikskopplingar
Hellgren, W:m & C:o