Produkter Fabriker Personer Orter Sök

Personer:

Anders Eskilsson

Förestod tobaksfabrikation i Reslöv, Marieholm nära Eslöv.

Fabrikskopplingar
Eskilsson, Anders