Produkter Fabriker Personer Orter Sök

Personer:

Nils Werngren

Nils Werngren föddes 1815 i Malmö.
Han blev sjökapten och seglade på Sydamerika.
Kring 1873 startade han Cigarr- och Tobaksfabriken Föreningen.

1890 bodde han med hustrun, Anna SUsanna Rosenlöv, f. 1821 i Danmark, i Qv. 4 S:t Gertrud i Malmö Caroli församling.

I hushållet fanns även pigan Christina Roth, f. 1859 i Hörup i Kristianstads län.

Fabrikskopplingar
Cigarr- och Tobaksfabriken Föreningen