Produkter Fabriker Personer Orter Sök

Personer:

Arthur Bäckström

Johan Arthur Bäckström föddes som son 2 av 5 den 21/8 1861 i Katarina församling, Stockholm. Bodde med föräldrarna, Johan och Lilly Bäckström i firmans fastighet vid Götgatan 48.
Han uppfostrades sedan 2 månaders ålder av mamsellen och prästdottern Maria Helena Göthilda (Thea) Paban, f. 29/8 1843. Hon kom senare att sköta om hans Stockholmsvåning, Grefturegatan 62 (nuv. 68), tel: östermalm 44 23, och i planerna ingick även att de en gång skulle dela grav, vilket dock ej realiserades. Fastigheten vid Grefturegatan inköpte Arthur kring 1903 och avyttrade den kring 1918 till Edelweisförbundet.

När Arthur var tre år dog hans lillebror Sidney endast två år gammal i scharlakansfeber.
Då Arthur var fyra år brann bostadsfastigheten vid Götgatan 48 så familjen flyttade till Folkungagatan 6 några år innan de kunde återflytta till den pampiga nybyggda fastighet som än idag finns vid Götgatan.

Hans närmaste vän i ungdomsåren var Carl Adolf Weber, vars pappa var delägare i tobaksfabriken.
Carl Adolf bodde i huset snett över gatan och i Arthurs dagböcker framgår att de ofta gick långa promenader bland annat till olika kyrkor och betygsatte predikan. De gick också ofta på danser och baler hos andra rika familjer såsom Webers, Telanders, Bexelius, Thavenius, Weylandts, Fries,Hamiltons med flera.
Många gånger promenerade de "i torget" vilket var ett uttryck för Kungsträdgården som fått namnet Carl XIII:s torg vilket inte gillades av stockholmarna. Annars gick de till norr vilket avsåg Norrbro, dåtidens flanörstråk.
Arthur gjorde även många ridturer och noterade i sin dagbok hästarnas namn.

Han gick i skolan men fick genomgående mycket dåliga betyg, usla som han själv skrev i dagboken.
Hans stora kunnande låg istället i kulturen. Han gick ofta med mamma och pappa på opera, teater och konserter. Han var en duktig sångare.

Arthur utbildade sig till militär och blev med tiden löjtnant men tog 1906 avsked.

Under 1886-1887 vistades han en längre tid på sanatoriet Maria Grün, Graz, Österrike.

Arthur flyttade den 8/5 1888 från Katarina församling till Väsby i Julita i Södermanland. 1877 hade fadern, Johan Bäckström, genom sitt företag, firma W:m Hellgren,inköpt Julita med underlydande gårdar. 1888-1891 bodde Arthur på Väsby för att då överflytta till och arrendera Julita gård av fadern.
Arthur inleder en nära vänkontakt med fru Ebba Essén på Thomastorp och hon får även ett eget rum på Julita.

Kring 1901 lät Arthur Bäckström ersätta den nära liggande fattigstugan Nybble med ett nytt ålderdomshem för de som varit anställda på Julita gård.
1902 ärver Arthur Julita efter faderns död.

Arthur hade ett stort kulturellt intresse och utvecklade ett mindre Skansen på Julita.
Mellan 1881 och 1913 odlades det tobak på Julita. Tobaken såldes till firma W:m Hellgren i Stockholm.
Produktionen var ganska sparsam och årsomsättningen på försåld mjölk var cirka tio gånger högre än inkomsterna för tobaken.
Gården hade ett omfattande jordbruk.

Bland besökarna på Julita var många adliga familjer och i sin umgängeskrets var han en av de få som inte hade en förnämlig släktbakgrund.

Arthur hävdade enligt en källa att hans egentliga fader var Oscar II och det är känt att modern stod i mycket nära kontakt med kungen. Hon sjöng i Kungens sångklubb och det har ryktats att köpet av Julita betaldes av Kungl. Slottet med pengar till Lilly Bäckström som räckte till köpeskillingen för Julita och kontraktet skrevs så att det redan var klart att Artur en gång skulle överta gården. Några belägg för påståendet har dock ej påvisats. Köpekontraktet är ställt på firma W:m Hellgren & Co.

Oscar II faderskap över Arthur är ej styrkt vilket däremot kungens många utomäktenskapliga förbindelser är.
Arthur var enligt en obestyrkt uppgift i boken Famna livet en period förlovad med en tysk flicka vid namn Elsa Wendt från Bremen som dog i tuberkulos strax före 17 års ålder. Arthur var då 35 år.
Elsa var dotter i en familj som var nära vän med familjen Bäckström. Någon relation går ej att spåra i breven från Elsa till Arthur och de skrevs när hon var mellan 9 och 16 år gammal och är huvudsakligen gratulationer vid hans födelsedagar. Ej heller nämner Elsas föräldrar i sina brev till Arthur något om någon förlovning. Tvärtom förefaller det som Arthur inte hade någon sexuell dragning alls till kvinnor. Däremot trivdes han mycket i kvinnligt sällskap.

Arthur tog mycket ansvar för de släktingar de inte gått bra för. En brorson skilde sig och övergav familjen fysiskt, ekonomisk och hemföll i alkoholmissbruk.
Arthur säkrade då deras tre barns skolgång och de kom att hålla kontakt upp till vuxen ålder.

Han erlade också böter för en anställd som hamnat på Nyköpings häkte efter stöld under ett rus.

Han avled den 5/11 1941 och är begravd på Julita tillsammans med sina hundar.
Egendomen donerades till Nordiska museét.

Referenser:

Frescati av Anders Hedin, Carlssons bokförlag

Famna livet av Agneta Ulfsäter-Torell,
Förlaget Ulfsäter, Trelleborg 1996.

Julitaboken av Julia Sigurdson, 1991(innehåller många sakfel avseende familjen Bäckström)

Nordiska Museets och Skansens årsbok 1957.

Rotemanarkivet i Stockholm

Kyrkböcker för Katarina, Jakobs och Julita församlingar.

Julita Gård, Nordiska museets förlag 2014.

Arthur Bäckströms brevarkiv på Julita.


Fabrikskopplingar
Hellgren, W:m & C:o