Produkter Fabriker Personer Orter Sök

Personer:

Knut Ljunglöf

KNUT Fredrik Ljunglöf, kallad Snuskungen, (30/6 1833-
17/4 1920) var son till Jac. Fr. och Tullia Ljunglöf.
De första studierna bedrev han i ett prästhem i Lillhärads prästgård i Västmanland.
Därefter inskrevs han vid Uppsala Universitet. Fick sedan praktisera vid firman Moll i Stockholm. 1852-1855 praktiserade han på tobaksfirman Migault & Ruyter i Bremen som ingick i faderns affärsnät.
1856 bedrev handels- och språkstudier i Liverpool.
Han förblev livet ut anglofil och hans kläder tillverkades i London.Han var gift med:

1. Hilma Aurore Lovisa Öhrström, f. 2/10 1832 i Hölö, död 5/1 1900 i Kärda, Jönköpings län. Hon jordfästes i Gärda kyrka den 11 jan. 1900.
Gift med Knut 21/4 1860.
Skild 5/12 1882.
Aurora Lovisa var dotterdotter till Karl den XIII livkirurg, Sebalt Hartman Öhrström.
De hade barnen:
Anna Aurora Jakobina, f. 1861
Jacob Fredrik, f. 19/9 1863, d. 14/4 1900 (självmord genom skjutning)
Tullia Aurora, f. 1865
Knut Fredrik, f. 30/6 18732. HULDA Henrietta Maria Krook (gift Broman), f. 8/8 1841 i Brännkyrka. Död 1924. Gift med Knut 3/9 1884.
De hade sonen:
Knut ROBERT, f. 1885, d. 1950

Hulda Broman hade i tidigare äktenskap döttrarna:

Elsa Maria, f. 1872, gift Wennerholm.
Hulda "Mille" Maria, f. 1874(gift med Albert Lindström, son till tobaksfabrikör Julius Lindström)
Anna Maria,f. 1880 (Knut var misstänkt som fader)

Knut övertog den 21 december 1860 den ljunglöfsta firman i vilken han hade varit kompanjon med fadern sedan 2 januari 1860. Fadern, Jac. Fr. avled i september 1860.
Knuts bror, Carl Robert (f. 1835) upptogs den 7 mars 1861 som bolagsman. Carl Robert avled i Schweiz 1868 och Knut var då ensamägare.

År 1857 inköpte Knut egendomen Skå-Edeby som omfattade huvudbyggnad med två flyglar, uppfört c:a 1800, samt ett antal jordbruksbyggnader.

Knut inköpte Blackeberg 1861 där han lät uppföra Vita Villan i Kaanan som var deras sommarbostad till dess det så kallade Ljunglöfska slottet uppförts 1890-1893 med invigning på Knuts 60-årsdag.Där uppfördes även en ladugård och ett groggtorn vid samma tid.
På flera av egendomarna bedrevs jordbruk och tobaksodling.
1868-1870 ledamot av stadsfullmäktige. Satt även i kyrkorådet i hemförsamlingen Adolf Fredrik.

Knut var sedan 1898 ägare av Beckomberga där en tobaksslada anlades. Han var även ägare av Råcksta som såldes till Stockholms stad av Robert Ljunglöf 1927, Skå-Edeby(tel: Skå 2) såldes 1940 till Stockholms stad, Tuna, Lilla Ängby och Blackeberg.

Knut Ljunglöf beskrivs som både traditionsmedveten och patriarkalisk. Han gav donationer inom kulturella områden och ägnade mycken tid båtsegling och jakt. Uppträdde ofta i Vegamössa.


1888 var hans inkomst 124 790 kr enligt Stockolms Stads taxeringslängd.
1905 var hans bevillningstaxering
107 026 kr och hans inkomstskattetaxering 256 200 kronor.
Vid sin död 1920 efterlämnade han 16,5 miljoner i dåtidens penningvärde vilket innebar att han var en av Sveriges rikaste män.

Han och Hulda är begravda på Norra begravningsplatsen (omr 21 G, n:r 1)

Fabrikskopplingar
Ljunglöf, Jac. Fr.