Produkter Fabriker Personer Orter Sök

Fabriker:

Frans Svensson Tobakshandel

Ort: Stockholm

Frans Svenssons Tobakshandel vid Stureplan i Stockholm hade ingen egen produktion av tobaksvaror men var en av Sveriges äldsta tobaksaffärer och som dessutom tidvis haft en omfattande import.

Frans Svensson som började som bodbetjänt på tobakshandeln Tjäder & Son öppnade år 1884 en egen cigarr-, snus- och tobakshandel samt tidningar vid Sturegatan 2. Huset stod färdigt 1884 med J A Bång som ägare.

Då butiken efter Frans Svensson död 1897 övertogs av halvbrodern,Karl Hjalmar Svensson, ändrades namnet till Frans Svensson Cigarr & Kontshandelsfirma.

1900 hade man dessutom en butik vid Strandvägen 9 (hörnet till Skeppargatan, sedermera Cubana tobaksimport).

Under 1940-talet flyttade butiken till Stureplan 6 (sedermera nr 2 genom omnumrering)där den nu finns kvar under namnet Cigarrummet.

Det var hos Frans Svensson som Greve Gilbert Hamilton blandade sin egen tobaksblandning som sedermera blev mycket berömd och inköptes av Svenska Tobaksmonopolet 1924.
En annan känd kund var greve Walther von Hallwyl boende i det närliggande Hallwylska palatset.
Andra prominenta kunder var Anders Zorn, Carl David af Wirsén, August Strindberg och Sven Hedin.


Produkter
Alte Herren Cigarre
Diamant (Frans Svensson)
Dubcec
Estrella
Flor Preferida
Junge Herren Cigarillos
Smoking-Mixture
Yatch
Yatch-Club

Personkoppling
Frans August Svensson
Karl Hjalmar Svensson
Greve Gilbert Hamilton