Produkter Fabriker Personer Orter Sök

Fabriker:

Cigarr- och Tobaksfabriken Föreningen

Ort: Malmö

Sjökaptenen Nils Werngren, f. 1815 i Malmö, förde under 1850-talet en brigg på Sydamerika.
Där gjorde han bytesaffärer mot tobak och var enligt egen utsago den första som införde brasiltobak för cigarrfabrikation i Sverige.

Kring 1873 grundade Nils Werngren i kompanjonskap med J. C. Nilsson firman Cigarr- och Tobaksfabriken Föreningen i Malmö.

Nils Werngren blev senare ensam innehavare av företaget som 1890 övertogs av Cigarr- och Tobaksfabriken Unionen i Malmö.Personkoppling
Nils Werngren