Produkter Fabriker Personer Orter Sök

Fabriker:

Swarss, Eric

Ort: Kalmar

Eric Swarss var ursprungligen snickargesäll men hade då det var ont om arbete fått skifta bana.
Han började då med snusmaleri och hade under sju år varit anställd hos snusfabrikör Lorentz Dahlin i Norrköping.

1790 flyttade han till Kalmar och den 10 juni 1790 erhöll han tillstånd att driva snustillverkning samt tobakskarvning, "vari han bredvid snusmalningen skall förvärvat sig nödig kunskap".

År 1800 skrev Eric Swarss till kommerskollegium och anhöll att hans privilegium även skulle omfatta tobaksspinneri eftersom det inte funnits något sedan Sahlstens tid.

Företaget taxerades 1890 till 12.000 kronor och år 1900 till 30.393.

Produkter
Kalmarsnus (Swarss)

Personkoppling
Sven Sundberg
Gustaf Sundberg
Eric Swarss
Carl Peter Sundberg
Carl Sundberg