Produkter Fabriker Personer Orter Sök

Fabriker:

Strandqvist Cigarrfabrik

Ort: Hälsingborg

Firman B. C:son Strandqvist, Cigarrfabrik, grundades den 6 november 1910 av Berhard Carlson Strandqvist.
1898 övertog han en tobaksaffär vid Kullagatan av Ida Kiökemeister.

Kring 1902 köpte han Emilia Anderssons tobaks, musik och kortvaruaffär som låg i Åbergska huset i hörnet av Stortorget och Lilla Torggatan.
Kring 1908 flyttar rörelsen in i en fastighet, som hans bror tunnbindare G Carlsson, låtit uppföra vid Kristianstadsgatan.Det är i denna fastighet cigarrtillverkningen kommer igång.

Svenska Tobaksmonopolet inlöste rörelsen 1915.
Efter detta sysslade Bernhard Strandqvist med partihandel med tobak samt försäljning av musikinstrument. Butiken hade senare flyttat till Trädgårdsgatan.

Produkter
Prinses Juliana

Personkoppling
Bernhard Strandqvist