Produkter Fabriker Personer Orter Sök

Fabriker:

Mellgren & Son

Ort: Göteborg

Den 2 januari 1894 grundades tobaksfirman Eric Mellgren & Son av Eric Mellgren s:r och sonen Carl Mellgren. Redan den 26 juli 1897 ombildades företaget till aktiebolag med ett kapital om 200 000 kr.

1898 höjdes aktiekapitalet till 350 000 kr.
I styrelsen fanns Olof Magnus Fredrik Corin (f. 1839), Gustaf Axel Örnberg
(f. 1848) och supplenterna Richard Gobden Malmsten och Eric Mellgren s:r.

Richard Malmsten avled 1909 och han och Eric Melllgren ersattes av Gustaf Kling och Magnus Sjöberg.
Olof Corin avgick 1909 och ersattes av Magnus Efraim Mellgren (d. 1941).
Magnus var kassör och kusin till Carl som avancerat till disponent.

Eric Mellgren & Son var under en tid Göteborgs största tobaksfabrik. Fabriken som nu är riven låg vid Östra Hamngatan 4, tel: 4113, till orderexp: tel 258.
Man hade försäljningsbod i fabriken samt vid Kungstorget 8 (alldeles nära Eric Mellgrens Snus- och Tobaksfabrik och dennes tobaksbod vid Vallgatan 40) och Stora Badstugatan 36.
Enligt uppgift från tobaksarbetaren Karl Hilarius Sjögren (f.1889) som arbetade vid Mellgren & Son sedan 1905 hade företaget 8 tobaksaffärer.

Dessa låg 1912 vid:
Carl Gustafsgatan 55, tel: 7194
Kungsgatan 1, tel: 7191
Karl Johansgatan 61, tel: 7192
Masthuggstorget 2, tel:7195
Olskroksgatan 9, tel: 7193
Salutorget 8, tel: 956
Skanstorget 6, tel: 7196
Östra Hamngatan 4, tel: 8861

1914 hade man ett nederlag (lager) vid Brunnsgränd 4 i Stockholm ,tel: 1097

Den 1 januari 1913 uppgick företaget i det nybildade Förenade Svenska Tobaksfabriker.

Tobaksaffärerna avvecklads men åtminstonne en forsatte under många år under namn Mellgren & Son. 1940 låg den kvar vid Kungstorget 8 men under namnnet A.E. Wallins tobakshandel.
Kring 1960 låg den vid Karl Gustavsgatan 55 i Landala och ägdes då av Henry Magnusson.

Produkter
Dalpilen
Fint Snus
Ljust Snus N:o 1, (Mellgren & Son)
Pedro
Prima Fint Snus (Mellgren & Son)
Thyra
Tribunal

Personkoppling
Eric Mellgren s:r
Carl Mellgren
Gustaf Örnberg
Olof Corin