Produkter Fabriker Personer Orter Sök

Fabriker:

Björk, Herman

Ort: Fjälkinge (Kristianstads län)

Herman Björk, cigarrarbetare och soldat, f. 1878 i Trolle-Ljungby anlade år 1900 en mindre cigarrtillverkning i Fjälkinge som inlöstes 1915 av Svenska Tobaksmonopolet.
Som mest fanns det 9 anställda.Personkoppling
Herman Björk