Produkter Fabriker Personer Orter Sök

Fabriker:

Havanna-Magasinet

Ort: Stockholm

Havanna-Magasinet

Aktiebolaget Havanna-Magasinets bolagsordning fastställdes den 21 augusti 1891. Aktiekapitalet var till en början 10.000 kr men utökades till 120.000 kr.
Styrelsen utgjordes av konsuln Anders Andersson, f. 5/5 1859, Carl Norling och August Johansson. De två senare avgick ur styrelsen 1893 och ersattes av Karl Arvid Oskar Zedritz (f.1867 i Stockholm och 1890 boende i Norra Qvarteret 93,Jönköping västra med titeln cigarrfabrikör, död 1935) och Josef Emanuel Zetterlund.

Till en början bedrev företaget endast import med försäljning i egen tobaksbod. Butiken låg på Drottninggatan 21 i Stockholm. Sedermera inrättades ytterligare butiker i Stockholm vid Smålandsgatan 14 (Norrmalmstorg), Göteborg, Malmö och Oslo.

Den 23 december 1896 startade man egen cigarrtillverkning med en fabrik belägen vid Lilla Vattugatan 25 (nuv. Herkulesgatan), senare flyttad till S:t Paulsgatan 13. All produktion såldes endast i de egna butikerna.

År 1897 deltog man i Allmänna Konst- och Industriutställningen i Stockholm med monter 1582 i industrihallen. För ändamålet tillverkades en särskild Utställningscigarr med motiv av det halvt färdigbyggda Nordiska Muséet.
I utställningskatalogen meddelas: "Order å cigarrer af eget fabrikat upptagas å vår utställningsplats".
1898 bestod styrelsen av konsul Anders Andersson, verkställande direktören Erik Crispin Lundin (f. 1864 i Jönköping) samt godsägaren Hans Andersson.

Den 1 januari 1913 övertogs tillverkningen av AB Förenade Svenska Tobaksfabriker och försäljningsorganisationen övergick till ett konsortium med cigarrfabrikören Gustaf Nordström som verkställande direktör.
Aktiekapitalet var vid denna tid 400.000 kr och år 1924 övertogs företaget av Svenska Tobaksmonopolet och drevs då som dotterbolag till 1931.

Kända cigarrmärken var:

Osorterade Havanna. Flor de Morales och Havanna Utskott.Produkter
El Mirado
Osoterade Havanna (Havannamagasinet)
Sexöres Havanna
Utställnings Cigarr, 1897 (Havanna-Magasinet)
Åttaöres Havanna

Personkoppling
Gustaf Nordström