Produkter Fabriker Personer Orter Sök

Fabriker:

Kockum, F.H. Tobaksfabrik

Ort: Malmö

Företaget deltog med egen monter, n:r 2072, i Allmänna Industri-utställningen i Stockholm 1866.

Produkter
Expositions Lady Twist A och B
John Ericsson (Kockum)
Leopard Brand
Malmö Wapen

Personkoppling
Frans Henrik Kockum
Lorens Kockum
Anna Sofia Suell
Ola Plato