Produkter Fabriker Personer Orter Sök

Fabriker:

Zellinger & Skoog

Ort: Karlshamn

Firman Zellinger & Skoog grundades den 29 maj 1865 av Per August Zellinger (1823-1894) och Carl Julius Skoog (1831-1886). Efter Skoogs död övertog Zellinger rörelsen och efter hans död efterträddes han av sin son Oskar August Zellinger (f.1865).

Den 4 augusti 1905 ombildades den cigarrtillverkande delen av firman till aktiebolag. Kapitalet utgjordes av 30.000 kr och i styrelsen satt Oskar August Zellinger och Svante Johan Davidsson och rådmannen Anders Tonning (f. 1864 i Östra Ingelstad).
Davidsson avgick i maj 1909 och ersattes med delägaren i P. Dahls snusfabrik, August Dahl. August Dahl utträdde 1913 och ersattes av fabrikör Carl Skoog.

Fabriken inlöstes av Tobaksmonopolet 1915.

Produkter
Chrysantemum
Fandango
Kofvan

Personkoppling
Per August Zellinger
Oskar August Zellinger
Svante Johan Davidsson
Karl Arvid Skoog