Produkter Fabriker Personer Orter Sök

Fabriker:

Renard & Elbe

Ort: Stockholm

Fredrik Renard grundade den 15 december 1865 företaget Renard & k:ni som var beläget vid Horngatan 52.
Den 3 oktober 1869 inträdde Adolf Elbe som delägare i företaget. Adolf Elbe hade då varit verkmästare vid A. Levys cigarrfabrik på norrmalm i Stockholm.

Den 17 november 1875 ändrades firmanamnet till Renard & Elbe och sedan den 3 januari 1880 var Adolf Elbe ensam innehavare av företaget men behöll det gamla namnet.


Då Adolf Elbe avled 1902 efterlämnade en behållning på 140 000 kronor. Råtobak, färdiga varor m.m. upptogs till ett värde av 55 000 kronor.

Företaget drevs vidare av änkan, Constantia Wilhelmina Elbe och den 26 oktober 1903 ombildades det till aktiebolag med ett kapital på 100 000 kronor som senare utökades till 300 000 kronor.

Företaget låg då vid Hornsgtan 33 (kv. Rosendal Mindre 8) men flyttade den 1/4 1906, då huset revs, till Nytorgsgatan 17 (Sandbacken Mindre 6)gathus plus gårdshus.


I styrelsen fanns Jerker Hagman (1876-1939) som verkställande direktör, Isak Hirsch (1843-1917) och C.A. Berglund.
Aktiemajoriteten övertogs 1911 av tobakskoncernen W: Hellgren & C.o.

Bland firman märken fanns:

von Döbeln, General Sven, Pro Patria, Princessa och Bellman.

Tillverkningsstatistik:

1870 53 arbetare
1,5 milj cigarrer , 1,7 ton röktobak

1880 92 arbetare
3 milj cigarrer, 4,251 ton röktobak

1890 94 arbetare
3,4 milj cigarrer, 1,5 ton röktobak

1900 100 arbetare
3,5 milj cigarrer, 1,5 ton röktobak

1910 104 arbetare
5 394 854 st cigarrer och cigarriller


Produkter
General Sven
Veto Absoluto

Personkoppling
Gustaf Jerker Hagman
Johan Adolf Lilja
Adolf Elbe
Fredrik Renard
August Löfving
Birger Grönlund